Live center
26.05.2018 10:30   o 17h55m38s
26.05.2018 11:00   o 18h25m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
27.05.2018 10:30   o 1d17h55m38s
27.05.2018 10:30   o 1d17h55m38s
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
27.05.2018 10:30   o 1d17h55m38s
27.05.2018 10:30   o 1d17h55m38s
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
26.05.2018 10:30   o 17h55m38s
26.05.2018 11:00   o 18h25m38s
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
Súťaže
MO dospelí GA (Muži)
MO dospelí GA, 26. kolo
19.05.2018 17:00
: 0
19.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 10:30    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
9 : 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 2
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 3
20.05.2018 17:00    Ukončený
MO dospelí II. Trieda GA - Ša (Muži)
MO dospelí II. trieda GA - ŠA, 26. kolo
19.05.2018 17:00
: 4
19.05.2018 17:00    Ukončený
19.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 10:30    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
14 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
3 : 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
MO dorast GalantaDORASTENCI (Muži)
MO dorast, 18. kolo
Do zápasu ostáva
1d25m38s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
Do zápasu ostáva
1d25m38s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
Do zápasu ostáva
1d25m38s
26.05.2018 17:00
26.05.2018 17:00   o 1d25m38s
MO žiaci U 15ZIACI (Muži)
MO žiaci, 23. kolo
Do zápasu ostáva
21h55m38s
26.05.2018 14:30
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
Do zápasu ostáva
1d21h55m38s
27.05.2018 14:30
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
Do zápasu ostáva
1d21h55m38s
27.05.2018 14:30
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
Do zápasu ostáva
1d21h55m38s
27.05.2018 14:30
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
  ŠK Šoporňa B
(odstúpené)
Do zápasu ostáva
1d21h55m38s
27.05.2018 14:30
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
Do zápasu ostáva
1d21h55m38s
27.05.2018 14:30
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
Do zápasu ostáva
1d21h55m38s
27.05.2018 14:30
27.05.2018 14:30   o 1d21h55m38s
MO ml. žiaciZIACI (Muži)
MO mladší žiaci, 18. kolo
Do zápasu ostáva
21h55m38s
26.05.2018 14:30
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
Do zápasu ostáva
21h55m38s
26.05.2018 14:30
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
Do zápasu ostáva
21h55m38s
26.05.2018 14:30
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
Do zápasu ostáva
21h55m38s
26.05.2018 14:30
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
Do zápasu ostáva
21h55m38s
26.05.2018 14:30
26.05.2018 14:30   o 21h55m38s
MO prípravkaPRIPRAVKA (Muži)
MO prípravka, 28. kolo
23.05.2018 17:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
17h55m38s
26.05.2018 10:30
Do zápasu ostáva
17h55m38s
26.05.2018 10:30
26.05.2018 10:30   o 17h55m38s
Do zápasu ostáva
18h25m38s
26.05.2018 11:00
26.05.2018 11:00   o 18h25m38s
Do zápasu ostáva
1d18h25m38s
27.05.2018 11:00
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
Do zápasu ostáva
1d18h25m38s
27.05.2018 11:00
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
Do zápasu ostáva
1d18h25m38s
27.05.2018 11:00
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
Do zápasu ostáva
1d18h25m38s
27.05.2018 11:00
27.05.2018 11:00   o 1d18h25m38s
Komisie
GA-STK-2017/2018-0161Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0160Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0159Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0158Zmena hracieho dňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
GA-OK-2017/2018-0001Odvolanie ŠK Šoporňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Regionálne správy
Správy