Live center
Súťaže
MO dospelí GA (Muži)
MO dospelí GA, 30. kolo
16.06.2018 17:00
9 : 2
16.06.2018 17:00    Ukončený
16.06.2018 17:00
10 : 0
16.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 10:30
6 : 1
17.06.2018 10:30    Ukončený
17.06.2018 17:00
: 5
17.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 17:00
5 : 1
17.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 17:00
: 8
17.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 17:00
3 : 1
17.06.2018 17:00    Ukončený
MO dospelí II. Trieda GA - Ša (Muži)
MO dospelí II. trieda GA - ŠA, 30. kolo
16.06.2018 17:00
13 : 1
16.06.2018 17:00    Ukončený
16.06.2018 17:00
: 3
16.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 10:30    Ukončený
17.06.2018 10:30    Ukončený
17.06.2018 17:00
: 1
17.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 17:00
3 : 1
17.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 17:00
2 : 0
17.06.2018 17:00    Ukončený
17.06.2018 17:00    Ukončený
MO dorast GalantaDORASTENCI (Muži)
MO dorast, 20. kolo
09.06.2018 17:00
4 : 0
09.06.2018 17:00    Ukončený
09.06.2018 17:00
11 : 0
09.06.2018 17:00    Ukončený
MO žiaci U 15ZIACI (Muži)
MO žiaci, 26. kolo
14.06.2018 17:30
17 : 1
14.06.2018 17:30    Ukončený
17.06.2018 10:30
5 : 3
17.06.2018 10:30    Ukončený
17.06.2018 14:30    Ukončený
17.06.2018 14:30
: 0
17.06.2018 14:30    
17.06.2018 14:30
10 : 1
17.06.2018 14:30    Ukončený
17.06.2018 14:30
: 10
17.06.2018 14:30    Ukončený
17.06.2018 14:30
11 : 0
17.06.2018 14:30    Ukončený
MO ml. žiaciZIACI (Muži)
MO mladší žiaci, 18. kolo
26.05.2018 14:30    Ukončený
26.05.2018 14:30
3 : 2
26.05.2018 14:30    Ukončený
26.05.2018 14:30
: 11
26.05.2018 14:30    Ukončený
26.05.2018 14:30
6 : 3
26.05.2018 14:30    Ukončený
MO prípravkaPRIPRAVKA (Muži)
MO prípravka, 30. kolo
09.06.2018 10:30
24 : 4
09.06.2018 10:30    Ukončený
09.06.2018 10:30
: 7
09.06.2018 10:30    Ukončený
09.06.2018 10:30
5 : 2
09.06.2018 10:30    Ukončený
09.06.2018 11:00
5 : 3
09.06.2018 11:00    Ukončený
09.06.2018 11:00
5 : 0
09.06.2018 11:00    Ukončený
10.06.2018 11:00    Ukončený
10.06.2018 11:00
6 : 2
10.06.2018 11:00    Ukončený
10.06.2018 11:00
7 : 0
10.06.2018 11:00    Ukončený
Komisie
GA-STK-2017/2018-0167Zmena hracieho času
GA-STK-2017/2018-0166Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0165Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0164Zmena hracieho dňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
GA-OK-2017/2018-0001Odvolanie ŠK Šoporňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy