Live center
18.08.2018 14:30   o 1d21h2m18s
18.08.2018 16:00   o 1d22h32m18s
18.08.2018 17:00   o 1d23h32m18s
19.08.2018 10:30   o 2d17h2m18s
19.08.2018 10:30   o 2d17h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 16:00   o 2d22h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
18.08.2018 16:00   o 1d22h32m18s
19.08.2018 10:30   o 2d17h2m18s
19.08.2018 10:30   o 2d17h2m18s
19.08.2018 16:00   o 2d22h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
18.08.2018 17:00   o 1d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
19.08.2018 17:00   o 2d23h32m18s
18.08.2018 14:30   o 1d21h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
19.08.2018 13:30   o 2d20h2m18s
Súťaže
MO dospelí GA (Muži)
MO Galanta, 2. kolo
10.08.2018 17:30
: 6
10.08.2018 17:30    Ukončený
11.08.2018 17:30
1 : 0
11.08.2018 17:30    Ukončený
12.08.2018 10:30
4 : 0
12.08.2018 10:30    Ukončený

12.08.2018 17:00
: 0
12.08.2018 17:00    
0
12.08.2018 17:30    Ukončený
12.08.2018 17:30
2 : 1
12.08.2018 17:30    Ukončený
12.08.2018 17:30
: 3
12.08.2018 17:30    Ukončený
12.08.2018 17:30
4 : 1
12.08.2018 17:30    Ukončený
MO dospelí II. Trieda GA - Ša (Muži)
MO II.tr. dospelí GA - ŠA, 2. kolo
12.08.2018 10:30    Ukončený
12.08.2018 10:30
4 : 2
12.08.2018 10:30    Ukončený
12.08.2018 10:30
: 2
12.08.2018 10:30    Ukončený

12.08.2018 17:00
: 0
12.08.2018 17:00    
0
12.08.2018 17:30
1 : 0
12.08.2018 17:30    Ukončený
12.08.2018 17:30    Ukončený
12.08.2018 17:30    Ukončený
12.08.2018 17:30    Ukončený
Komisie
GA-STK-2018/2019-0069Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0068Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0067Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0066Zmena hracieho dňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy