Live center
10.03.2018 14:30   o 17d2h35m53s
11.03.2018 10:30   o 17d22h35m53s
11.03.2018 10:30   o 17d22h35m53s
11.03.2018 10:30   o 17d22h35m53s
11.03.2018 10:30   o 17d22h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
17.03.2018 15:00   o 24d3h5m53s
18.03.2018 10:30   o 24d22h35m53s
18.03.2018 10:30   o 24d22h35m53s
18.03.2018 11:00   o 24d23h5m53s
10.03.2018 14:30   o 17d2h35m53s
11.03.2018 10:30   o 17d22h35m53s
11.03.2018 10:30   o 17d22h35m53s
11.03.2018 10:30   o 17d22h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 10:30   o 17d22h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
11.03.2018 14:30   o 18d2h35m53s
17.03.2018 15:00   o 24d3h5m53s
18.03.2018 10:30   o 24d22h35m53s
18.03.2018 10:30   o 24d22h35m53s
18.03.2018 11:00   o 24d23h5m53s
Súťaže
MO dospelí GA (Muži)
MO dospelí GA, 15. kolo
18.11.2017 13:30
: 9
18.11.2017 13:30    Ukončený
18.11.2017 13:30    Ukončený
18.11.2017 13:30
: 4
18.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 10:30
: 2
19.11.2017 10:30    Ukončený
19.11.2017 13:30
: 2
19.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 13:30
: 1
19.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 13:30
8 : 0
19.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 13:30
: 7
19.11.2017 13:30    Ukončený
MO dospelí II. Trieda GA - Ša (Muži)
MO dospelí II. trieda GA - ŠA, 15. kolo
18.11.2017 13:30
4 : 0
18.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 10:30
: 0
19.11.2017 10:30    Ukončený
19.11.2017 13:30
: 6
19.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 13:30
4 : 1
19.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 13:30
: 7
19.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 13:30    Ukončený
19.11.2017 13:30    Ukončený
MO dorast Galanta (Muži)
MO dorast, 10. kolo
28.10.2017 14:00
: 3
28.10.2017 14:00    Ukončený
04.11.2017 10:30
7 : 1
04.11.2017 10:30    Ukončený
MO žiaci U 15 (Muži)
MO žiaci, 13. kolo
04.11.2017 11:00
: 6
04.11.2017 11:00    Ukončený
04.11.2017 14:00
4 : 0
04.11.2017 14:00    Ukončený
05.11.2017 11:00
: 0
05.11.2017 11:00    
  ŠK Šoporňa B
(odstúpené)
0
05.11.2017 11:00
: 10
05.11.2017 11:00    Ukončený
05.11.2017 11:00
5 : 3
05.11.2017 11:00    Ukončený
05.11.2017 13:00    Ukončený
12.11.2017 11:00    Ukončený
MO ml. žiaci (Muži)
MO mladší žiaci, 9. kolo
21.10.2017 11:30
: 5
21.10.2017 11:30    Ukončený
21.10.2017 11:30
5 : 0
21.10.2017 11:30    Ukončený
21.10.2017 11:30
: 7
21.10.2017 11:30    Ukončený
21.10.2017 11:30    
  ŠK Šoporňa B
(odstúpené)
0
21.10.2017 14:00    Ukončený
MO prípravka (Muži)
MO prípravka, 15. kolo
01.11.2017 10:00
: 3
01.11.2017 10:00    Ukončený
04.11.2017 10:00
8 : 2
04.11.2017 10:00    Ukončený
04.11.2017 11:00
3 : 2
04.11.2017 11:00    Ukončený
04.11.2017 16:00
4 : 3
04.11.2017 16:00    Ukončený
05.11.2017 11:00
: 15
05.11.2017 11:00    Ukončený
05.11.2017 11:00    Ukončený
05.11.2017 11:00
: 4
05.11.2017 11:00    Ukončený
05.11.2017 11:00
: 12
05.11.2017 11:00    Ukončený
Komisie
GA-STK-2017/2018-0102Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0101Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0100Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0099Zmena hracieho dňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
GA-OK-2017/2018-0001Odvolanie ŠK Šoporňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy