Komisia rozhodcov
Členovia
Ľudovít Valent
Adrian Forró
Tajomníci