Športovo-technická komisia
Členovia
Július Hagony
Zoltán Salát
Gabriel Kubovič
Milan Horňáček
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-STK-2016/2017-0145Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0144Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0143Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0142Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0141Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0140Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0139Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0138Odhlásenie družstva
GA-STK-2016/2017-0137Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0136Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0135Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0134Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0133Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0132Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0131Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0130Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0129Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0128Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0127Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0126Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0125Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0124Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0123Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0122Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0121Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0120Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0119Odhlásenie družstva zo súťaže
GA-STK-2016/2017-0118Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0117Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0116Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0115Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0114Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0113Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0112Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0111Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0110Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0109Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0108Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0107Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0105Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0104Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0103Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0102Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0101Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0099Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0098Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0097Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0096Zmena hracieho času