Športovo-technická komisia
Členovia
Július Hagony
Zoltán Salát
Gabriel Kubovič
Milan Horňáček
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-STK-2016/2017-0126Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0125Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0124Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0123Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0122Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0121Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0120Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0119Odhlásenie družstva zo súťaže
GA-STK-2016/2017-0118Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0117Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0116Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0115Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0114Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0113Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0112Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0111Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0110Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0109Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0108Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0107Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0105Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0104Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0103Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0102Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0101Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0099Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0098Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0097Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0096Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0095Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0094Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0093Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0092Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0091Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0090Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0089Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0088Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0086Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0085Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0084Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0083Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0082Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0081Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0080Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0079Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0078Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0077Zmena hracieho času