Športovo-technická komisia
Členovia
Milan Horňáček
Zoltán Salát
Akos Juhos
Július Hagony
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-STK-2017/2018-0102Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0101Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0100Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0099Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0098Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0097Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0096Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0095Zmena hracieho dňa a času
GA-STK-2017/2018-0094Zmena hracieho dňa a času
GA-STK-2017/2018-0093Výmena poradia
GA-STK-2017/2018-0092Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0091Zmena hracieho dňa a času
GA-STK-2017/2018-0090Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0089Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0088Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0087Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0086Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0085Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0084Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0083Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0082Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0081Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0080Zmena hracieho času
GA-STK-2017/2018-0079Zmena hracieho času
GA-STK-2017/2018-0078Zmena hracieho času
GA-STK-2017/2018-0077Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0076Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0075Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0074Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0073Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0071Zmena hracieho času
GA-STK-2017/2018-0070Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0069Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0068Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0067Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0066Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0065Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0064Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0063Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0062Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0061Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0060Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0059Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0058Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0057Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0056Zmena hracieho času
GA-STK-2017/2018-0055Zmena hracieho času
GA-STK-2017/2018-0054Zmena hracieho dňa a času
GA-STK-2017/2018-0053Zmena poradia