Športovo-technická komisia
Členovia
Július Hagony
Zoltán Salát
Gabriel Kubovič
Milan Horňáček
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-STK-2016/2017-0109Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0108Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0107Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0105Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0104Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0103Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0102Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0101Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0099Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0098Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0097Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0096Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0095Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0094Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0093Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0092Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0091Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0090Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0089Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0088Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0086Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0085Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0084Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0083Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0082Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0081Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0080Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0079Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0078Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0077Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0076Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0075Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0074Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0073Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0072Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0070Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0069Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0068Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0067Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0066Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0065Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0063Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0062Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0061Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0060Zmena hracieho času