Športovo-technická komisia
Členovia
Milan Horňáček
Zoltán Salát
Akos Juhos
Július Hagony
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-STK-2017/2018-0131Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0130Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0129Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0128Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0127Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0126Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0125Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0124Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0123Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0122Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0121Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0120Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0119Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0118Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0117Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0116Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0115Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0114Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0113Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0112Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0111Zmena hracieho času
GA-STK-2017/2018-0110Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0109Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0108Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0107Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0106Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0105Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0104Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0103Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0102Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0101Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0100Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0099Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0098Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0097Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0096Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0095Zmena hracieho dňa a času
GA-STK-2017/2018-0094Zmena hracieho dňa a času
GA-STK-2017/2018-0093Výmena poradia
GA-STK-2017/2018-0092Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0091Zmena hracieho dňa a času
GA-STK-2017/2018-0090Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0089Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0088Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0087Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0086Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0085Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0084Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0083Zmena hracieho dňa
GA-STK-2017/2018-0082Zmena hracieho dňa