Športovo-technická komisia
Členovia
Július Hagony
Zoltán Salát
Gabriel Kubovič
Milan Horňáček
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-STK-2016/2017-0163Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0162Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0161Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0160Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0159Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0158Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0157Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0156Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0155Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0154Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0152Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0151Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0150Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0149Zmena hracieho času- nariaďuje odohrať stretnutie MO dospelí nadstavbová časť 3.kolo Tomášikovo – Sládkovičovo dňa 28.5. o 10:30 ( nedeľa ).
GA-STK-2016/2017-0148Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0147Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0146Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0145Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0144Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0143Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0142Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0141Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0140Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0139Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0138Odhlásenie družstva
GA-STK-2016/2017-0137Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0136Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0135Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0134Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0133Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0132Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0131Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0130Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0129Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0128Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0127Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0126Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0125Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0124Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0123Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0122Zmena hracieho dňa
GA-STK-2016/2017-0121Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0120Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0119Odhlásenie družstva zo súťaže
GA-STK-2016/2017-0118Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0117Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0116Zmena hracieho času
GA-STK-2016/2017-0115Zmena hracieho času