Športovo-technická komisia
GA-STK-2017/2018-0049
Zmena hracieho dňa
- nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO dospelí II. tr. GA - ŠA Galanta - Hody – Tešedíkovo dňa 30.9.2017 o 14:30 hod . ( sobota ).
Rozhodnutie: GA-STK-2017/2018-0049
Klub: TJ Galanta - Mestská časť Hody
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 13:09
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 13:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.09.2017 13:11