Disciplinárna komisia
Členovia
Dušan Bogár
Pavol Jeremias
Vladislav Javor
Tajomníci