Disciplinárna komisia
Členovia
Dušan Bogár
Vladislav Javor
Pavol Jeremias
Tajomníci