Disciplinárna komisia
Členovia
Pavol Jeremias
Dušan Bogár
Vladislav Javor
Tajomníci