Live center
27.09.2018 17:15   o 1d3h26s
29.09.2018 10:30   o 2d20h15m26s
29.09.2018 10:30   o 2d20h15m26s
29.09.2018 11:00   o 2d20h45m26s
29.09.2018 12:00   o 2d21h45m26s
29.09.2018 12:00   o 2d21h45m26s
29.09.2018 12:30   o 2d22h15m26s
29.09.2018 12:30   o 2d22h15m26s
29.09.2018 12:30   o 2d22h15m26s
29.09.2018 13:00   o 2d22h45m26s
29.09.2018 14:00   o 2d23h45m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
30.09.2018 10:30   o 3d20h15m26s
30.09.2018 10:30   o 3d20h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
30.09.2018 10:30   o 3d20h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
30.09.2018 10:30   o 3d20h15m26s
29.09.2018 12:00   o 2d21h45m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 15:30   o 3d1h15m26s
29.09.2018 11:00   o 2d20h45m26s
29.09.2018 12:00   o 2d21h45m26s
29.09.2018 13:00   o 2d22h45m26s
27.09.2018 17:15   o 1d3h26s
29.09.2018 10:30   o 2d20h15m26s
29.09.2018 12:30   o 2d22h15m26s
29.09.2018 12:30   o 2d22h15m26s
29.09.2018 12:30   o 2d22h15m26s
29.09.2018 10:30   o 2d20h15m26s
29.09.2018 14:00   o 2d23h45m26s
Súťaže
MO dospelí GA (Muži)
MO Galanta, 8. kolo
22.09.2018 15:30
3 : 1
22.09.2018 15:30    Ukončený
22.09.2018 15:30
4 : 0
22.09.2018 15:30    Ukončený
23.09.2018 10:30
5 : 2
23.09.2018 10:30    Ukončený
23.09.2018 10:30
6 : 0
23.09.2018 10:30    Ukončený
23.09.2018 15:00
: 0

23.09.2018 15:00    
0
23.09.2018 15:30
2 : 0
23.09.2018 15:30    Ukončený
23.09.2018 15:30
: 2
23.09.2018 15:30    Ukončený
23.09.2018 15:30
2 : 1
23.09.2018 15:30    Ukončený
MO dospelí II. Trieda GA - Ša (Muži)
MO II.tr. dospelí GA - ŠA, 8. kolo
22.09.2018 15:30    Ukončený

23.09.2018 15:00
: 0
23.09.2018 15:00    
0
23.09.2018 15:30
7 : 3
23.09.2018 15:30    Ukončený
23.09.2018 15:30    Ukončený
23.09.2018 15:30    
  ŠK Veľký Grob
(odstúpené)
0
23.09.2018 15:30    Ukončený
23.09.2018 15:30
12 : 1
23.09.2018 15:30    Ukončený
23.09.2018 15:30    Ukončený
MO dorast GalantaDORASTENCI (Muži)
MO dorast, 5. kolo
22.09.2018 15:30    Ukončený
22.09.2018 15:30
10 : 0
22.09.2018 15:30    Ukončený
22.09.2018 15:30
: 3
22.09.2018 15:30    Ukončený
MO žiaci U 15ZIACI (Muži)
MO žiaci, 7. kolo
23.09.2018 10:30    Ukončený
23.09.2018 12:30
: 0

23.09.2018 12:30    
0
23.09.2018 13:00
6 : 1
23.09.2018 13:00    Ukončený
23.09.2018 13:00
13 : 2
23.09.2018 13:00    Ukončený
23.09.2018 13:00
: 13
23.09.2018 13:00    Ukončený
23.09.2018 13:00    Ukončený
23.09.2018 13:00
1 : 0
23.09.2018 13:00    Ukončený
MO ml. žiaciZIACI (Muži)
MO mladší žiaci, 5. kolo
20.09.2018 17:00    Ukončený
22.09.2018 10:30
: 8
22.09.2018 10:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
1d3h26s
27.09.2018 17:15
27.09.2018 17:15   o 1d3h26s
Do zápasu ostáva
8d2h15m26s
04.10.2018 16:30
04.10.2018 16:30   o 8d2h15m26s
MO prípravkaPRIPRAVKA (Muži)
MO prípravka skupina "B", 7. kolo
22.09.2018 14:30
: 10
22.09.2018 14:30    Ukončený
23.09.2018 11:00
4 : 2
23.09.2018 11:00    Ukončený
23.09.2018 11:00
: 20
23.09.2018 11:00    Ukončený
23.09.2018 11:00
: 5
23.09.2018 11:00    Ukončený

23.09.2018 11:00
: 0
23.09.2018 11:00    
0
MO prípravkaPRIPRAVKA (Muži)
MO prípravka skupina "A", 7. kolo
23.09.2018 11:00
: 2
23.09.2018 11:00    Ukončený
23.09.2018 11:00
: 4
23.09.2018 11:00    Ukončený
23.09.2018 11:00
: 0

23.09.2018 11:00    
0
23.09.2018 11:00
3 : 0
23.09.2018 11:00    Ukončený
23.09.2018 11:00
: 8
23.09.2018 11:00    Ukončený
Komisie
GA-STK-2018/2019-0112Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0111Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0110Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0109Zmena hracieho dňa
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy