Športovo-technická komisia
Členovia
Milan Horňáček
Zoltán Salát
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-STK-2019/2020-0141Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0140Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0139Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0138Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0137Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0135Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0134Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0133Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0132Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0131Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0130Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0129Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0128Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0127Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0126Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0125Zmena hracieho času
GA-STK-2019/2020-0124Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0123Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0122Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0121Zmena hracej plochy
GA-STK-2019/2020-0120Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0119Podanie na komisiu
GA-STK-2019/2020-0118Podanie na komisiu
GA-STK-2019/2020-0117Podanie na komisiu
GA-STK-2019/2020-0116Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0115Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0114Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0113Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0112Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0111Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0110Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0109Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0108Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0107Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0106Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0105Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0104Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0103Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0102Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0101Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0100Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0099Nevycestovanie
GA-STK-2019/2020-0098Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0097Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0096Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0095Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0094Zmena hracieho dňa
GA-STK-2019/2020-0093Zmena hracieho času
GA-STK-2019/2020-0092Zmena hracieho dňa