Športovo-technická komisia
Členovia
Milan Horňáček
Zoltán Salát
Július Hagony
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-STK-2018/2019-0130Zmena hracieho času
GA-STK-2018/2019-0129Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0128Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0127Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0126Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0125Zmena hracieho času
GA-STK-2018/2019-0124Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0123Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0121Podanie na komisiu
GA-STK-2018/2019-0120Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0119Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0118Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0117Zmena hracieho času
GA-STK-2018/2019-0116Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0115Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0114Výmena poradia
GA-STK-2018/2019-0113Výmena poradia
GA-STK-2018/2019-0112Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0111Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0110Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0109Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0108Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0107Výmena poradia
GA-STK-2018/2019-0106Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0105Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0104Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0103Zmena hracieho času
GA-STK-2018/2019-0102Odhlásenie družstva
GA-STK-2018/2019-0101Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0100Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0099Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0098Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0097Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0096Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0095Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0094Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0093Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0092Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0091Zmena hracieho času
GA-STK-2018/2019-0090Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0085Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0084Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0083Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0082Zmena hracieho dňa
GA-STK-2018/2019-0081Zmena hracieho dňa