Disciplinárna komisia
Členovia
Viktor Grédi
Pavol Jeremias
Dušan Bogár
Vladislav Javor
Tajomníci