Disciplinárna komisia
GA-DK-2017/2018-0067
U-100
Zsolt Kováč (1109316) Hody, II.trieda GA-ŠA
Rozhodnutie: GA-DK-2017/2018-0067
Klub: TJ Galanta - Mestská časť Hody
Dátum zaevidovania: 08.11.2017 15:11
Dátum vyriešenia: 08.11.2017 15:13
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
37/5a 10 EUR 08.11.2017 15:12