Disciplinárna komisia
GA-DK-2018/2019-0107
U-107
Čierna Voda – DK berie na vedomie vaše podanie a stojí za svojím rozhodnutím (U-103) – odvolanie odstupuje na odvolaciu komisiu
Rozhodnutie: GA-DK-2018/2019-0107
Klub: TJ Čierna Voda
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 20:54
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 20:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Čierna Voda – DK berie na vedomie vaše podanie a stojí za svojím rozhodnutím (U-103) – odvolanie odstupuje na odvolaciu komisiu 10 EUR 15.11.2018 20:54