Odvolacia komisia
Členovia
Marek Šmátrala
Tajomníci
Rozhodnutia
GA-OK-2019/2020-0001rozhodnutiie, OFK Matúškovo-U227