Odvolacia komisia
Členovia
Marek Šmátrala
Tajomníci